DATUM

IZLET

VODITELJ

31.12.-24.01. Avanturističko putovanje - Indokina, Kambođa, Laos i Tajland

13.02. Plitvička jezera
Fuček
27.02. Skupština - Sv. Ana
14.03. Bilogora - Mičetinski jarak - Kamenitovac Fuček
28.03. Obzova - Krk
Tomrlin
05.04. Kalnik Panić
30.04.-02.05.
Dugi otok - Telešćica
Hodić
23.05. Velika planina - Slovenija
Fuček
12.06. Paklenica - Anića Kuk
Fuček
03.07. Bitoraj Petrović
25.07. Dani Zlevanke - Sv. Ana
Juratović
30.07.-.01.08. Dinara Fuček
23.08. Špancir fest
Fuček
11.09. Risnjak Vojvoda
24.10. Bohor - Slovenija
Juratzović i Vojvoda
28.11. Plešivica - Okić-grad
Fuček
04.12. Petrova gora
Tomrlin i Čerček
Plan visogorske sekcije
Siječanj Sveto Brdo - Velebit
Orač
Veljača Biokovo Orač
Srpanj
Grintavec Hodić
Srpanj Mont Blanc
Orač
Kolovoz Vlašić Petrović
KONTAKT: Milica Fuček 091 527 8529