Đuro Petrović, predsjednik PD "Borik" Đurđevac

Adresa: PP 104, Đurđevac

Info: A sastanci se odvijaju u objektu Zajednice sportova Grada Đurđevca na adresi: A. Radića 4, Đurđevac

Adresa elektroničke pošte: info @ pdborik.hr